June 9, 2023

चालीसा संग्रह

चालीसा संग्रह

श्री सरस्वती चालीसा |जय श्री सकल बुद्धि बलरासी| Saraswati Chalisa in Hindi

श्री सरस्वती चालीसा लिरिक्स| Shri Saraswati Chalisa Lyrics in Hindi ॥दोहा॥ जनक जननि पद्मरज, निज मस्तक पर धरि।बन्दौं मातु सरस्वती,...

श्री गिरिराज चालीसा

श्री गिरिराज गोवर्धन चालीसा ॥दोहा॥ बन्दहुँ वीणा वादिनी, धरि गणपति को ध्यान।महाशक्ति राधा, सहित कृष्ण करौ कल्याण।सुमिरन करि सब देवगण,...

error: Content is protected !!