September 25, 2023

चालीसा संग्रह

चालीसा संग्रह

श्री सरस्वती चालीसा |जय श्री सकल बुद्धि बलरासी| Saraswati Chalisa in Hindi

श्री सरस्वती चालीसा लिरिक्स| Shri Saraswati Chalisa Lyrics in Hindi ॥दोहा॥ जनक जननि पद्मरज, निज मस्तक पर धरि।बन्दौं मातु सरस्वती,...

श्री गिरिराज गोवर्धन चालीसा|Govardhan Chalisa

श्री गिरिराज गोवर्धन चालीसा ॥दोहा॥ बन्दहुँ वीणा वादिनी, धरि गणपति को ध्यान।महाशक्ति राधा, सहित कृष्ण करौ कल्याण।सुमिरन करि सब देवगण,...

धर्मो रक्षति रक्षितः

error: Content is protected !!