Join Adsterra Banner By Dibhu

Mata Brahmcharini

श्री ब्रह्मचारिणी माता की आरती| जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता

नवदुर्गा आरती संग्रह | नवरात्रि आरती दिवस 2 ब्रह्मचारिणी माता की आरती के बोल-लिरिक्स -आरती जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता।जय चतुरानन प्रिय सुख दाता॥ब्रह्मा जी के मन भाती हो।ज्ञान सभी को सिखलाती हो॥ …

श्री ब्रह्मचारिणी माता की आरती| जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता Read More