Join Adsterra Banner By Dibhu

Mata Shri Kali-Featured

माता श्री काली चालीसा-2

माता श्री काली चालीसा-2 ॥दोहा॥ जय जय सीताराम के मध्यवासिनी अम्ब,देहु दर्श जगदम्ब अब करहु न मातु विलम्ब ॥जय तारा जय कालिका जय दश विद्या वृन्द,काली चालीसा रचत एक सिद्धि कवि हिन्द ॥प्रातः काल उठ जो …

माता श्री काली चालीसा-2 Read More