September 27, 2023

Month: November 2011

श्री खाटू श्याम चालीसा|Shri Khatu Shyam Chalisa

श्री खाटू श्याम चालीसा ॥दोहा॥ श्री गुरु चरण ध्यान धर, सुमिरि सच्चिदानन्द।श्याम चालीसा भजत हूँ, रच चैपाई छन्द।। ॥चौपाई॥ श्याम...

error: Content is protected !!