Join Adsterra Banner By Dibhu

Mata Rani Sati Devi

श्री राणी सती चालीसा

श्री राणी सती चालीसा ॥दोहा॥ श्री गुरु पद पंकज नमन, दुषित भाव सुधार,राणी सती सू विमल यश, बरणौ मति अनुसार,काम क्रोध मद लोभ मै, भरम रह्यो संसार,शरण गहि करूणामई, सुख सम्पति संसार॥ ॥चौपाई॥ नमो नमो श्री …

श्री राणी सती चालीसा Read More