Join Adsterra Banner By Dibhu

Mata Shri Radha ji

माता श्री राधा चालीसा

॥ दोहा ॥ श्री राधे वृषभानुजा,भक्तनि प्राणाधार।वृन्दावनविपिन विहारिणी,प्रणवों बारंबार॥ जैसो तैसो रावरौ,कृष्ण प्रिया सुखधाम।चरण शरण निज दीजिये,सुन्दर सुखद ललाम॥ ॥ चौपाई ॥ जय वृषभान कुँवरि श्री श्यामा।कीरति नंदिनि शोभा धामा॥नित्य बिहारिनि श्याम अधारा।अमित मोद मंगल दातारा॥ …

माता श्री राधा चालीसा Read More