Join Adsterra Banner By Dibhu

Shri Shivaji

श्री शिव चालीसा | Shiv Chalisa

श्री शिव चालीसा : Shiv Chalisa ॥दोहा॥ श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान।कहत अयोध्यादास तुम, देहु अभय वरदान॥ ॥चौपाई॥ जय गिरिजा पति दीन दयाला। सदा करत सन्तन प्रतिपाला॥भाल चन्द्रमा सोहत नीके। कानन कुण्डल नागफनी के॥ …

श्री शिव चालीसा | Shiv Chalisa Read More