September 25, 2023

अन्य स्त्रोत

षष्ठी देवी-छठी मैया स्तोत्र

माता श्री षष्ठी देवी(छठी मैया) स्तोत्र नमो देव्यै महादेव्यै सिद्ध्यै शान्त्यै नमो नम:।शुभायै देवसेनायै षष्ठी देव्यै नमो नम: ।। वरदायै...

धर्मो रक्षति रक्षितः

error: Content is protected !!